Automatyczny system obsługi mieszkańca

asom. to wieloplatformowa aplikacja do zarządzania zasobami nieruchomości. Pozwala na zautomatyzowanie procesów zgłaszania usterek przez mieszkańców oraz na usprawnienie przepływu informacji pomiędzy trzema uczestnikami:
Mieszkaniec – Zarządca – Wykonawca.

Usprawnienie pracy administracji

Obniżenie kosztów, statystyki, nadzór

Dzięki wprowadzeniu aplikacji zarządca zyskuję całkowity obraz prac wykonywanych na obiektach. Ma podgląd do prac, które były wykonane, są w trakcie realizacji, lub zostały zaplanowane w przyszłości.

Administracja ma możliwość podglądu kosztów napraw, z możliwością zbiorczego wygenerowania raportów dla osiedla, budynku lub wejścia. Koszty również mogą być podzielone na kategorii takie jak: elektryka, hydraulika, domofony.

image description image description

System dla mieszkańców

Zgłaszanie problemów przez aplikacje mobilne
 • Zgłoszenie problemu przez mieszkańca

  Mieszkaniec zauważa problem w nieruchomości i zgłasza go w swojej aplikacji na telefon (lub poprzez www).

 • Szybkie powiadominie

  Zarządca dostaje powiadomienie na swoim panelu www, że dany mieszkaniec zgłosił problem z kategorii np. Domofon.

 • Obsługa zgłoszenia

  Przyjmuje zgłoszenie i jednym kliknięciem przesyła je dalej do przypisanego Wykonawcy (firmy, która zajmuje się konserwacją domofonów na osiedlu).

 • Poinformowanie wykonawcy

  Wykonawca na swojej aplikacji dostaje powiadomienie, że jest taki problem w danej lokalizacji. Potwierdza przyjęcie zgłoszenia oraz odsyła do zarządcy informację o planowanej dacie naprawy usterki.

 • Raport wykonawcy

  Po zakończeniu prac serwisowych, Wykonawca może dodać zdjęcie naprawionego elementu, oraz określic koszty naprawy.

 • Informacja zwrotna

  Po zakończeniu naprawy zarówno administracja jak i zgłaszający mieszkaniec dostaje informację o usunięciu awarii.

Cennik

Ceny modułów asom.

499 zł na miesiąc

Moduł Podstawowy
 • obsługa zleceń serwisowych
 • harmonogram prac pracowników
 • zarzadzanie pracownikami - delegowanie zleceń
 • przypiswanie kategorii usterek do pracowników
 • przypisywanie obiektów do pracowników
 • 1 konto Wykonawcy
 • 10 kont użytkowników / pracowników
Zamów teraz

0,50 zł za mieszkanie miesięcznie

Moduł Aktywnego Mieszkańca
 • aplikacja mieszkańca
 • mieszkańcy zgłaszają w kilku krokach usterki
 • możliwość załączenia zdjęcia i opisu
 • informacja automatycznie trafia do zarzadcy
 • moduł powiadomień (wysyłanie wiadomości do mieszkańców)
Zamów teraz

199 zł na miesiąc

Moduł rozliczeń
 • możliwość wyceny kazdego serwisu
 • możliwość miesięcnzego zestawienia należności za wykonane prace Wykonawcy
 • kontrola wydatków
 • jasne zasady współpracy z Wykonawcami
Zamów teraz

199 zł na miesiąc

Moduł analiz
 • szczegółowe analizy
 • podział kosztów na budynki, na kategorie usterek
 • wykresy i miesięczne raporty
Zamów teraz